Spolupráca

Spoločnosť PROCUREMENT MANAGEMENT, s.r.o. od roku 2014 poskytuje klientom realizácie verejného obstarávania na kľúč. Počas nášho pôsobenia sme zrealizovali množstvo úspešných projektov verejných obstarávaní. Medzi našimi klientmi boli súkromné spoločnosti, uchádzajúce sa o príspevky z európskych fondov, orgány územnej samosprávy, univerzity, vedecké inštitúcie ako aj významné zdravotnícke zariadenie. Nami realizované verejné obstarávania sa týkali nákupu zdravotnej techniky, prístrojov pre univerzity a vedecké inštitúcie, rôznych tovarov ako aj zabezpečenia stavebných prác a poistných služieb. Našou výhodou je okrem odborne zdatného kolektívu aj úzka spolupráca s advokátskou kanceláriou MST PARTNERS, s.r.o., ktorá pri projektoch verejného obstarávania pokrýva nevyhnutný právny servis /prípravu zmluvnej dokumentácie ako súčasti dokumentácie pre verejné obstarávanie/.