Mapa stránok

 • Advokát
  • Advokát JUDr. Martin Timcsák
 • Oblasti pôsobnosti
  • obchodné právo
  • občianske právo vrátane ochrany osobnosti
  • verejné obstarávanie
  • ústavné právo
  • konkurz a reštrukturalizácia
  • práva k ochranným známkam, nekalá súťaž
  • riešenie sporov
  • právo hospodárskej súťaže
  • Privatizácia
  • rodinné právo
  • správne právo
  • pracovné právo
  • vymáhanie pohľadávok
 • Advokátski koncipienti
  • Mgr. Petra Hudáková
  • Mgr. Michal Sklenár
  • JUDr. Peter Zoľák
 • Publikácie & články
 • Kariéra
 • Kontakt

Sitemap

 • Attorney
  • Attorney JUDr. Martin Timcsák
 • Areas of practice
  • Commercial Law
  • Civil Law including Personality Rights Protection
  • Public Procurement
  • Constitutional Law
  • Bankruptcy and Restructuring
  • Trademarks and Unfair Competition
  • Settlement of Legal Disputes
  • Competition Law
  • Privatisation
  • Family Law
  • Administrative Law
  • Labour Law
  • Collecting Receivables
 • Legal trainees
  • Mgr. Petra Hudáková
  • Mgr. Michal Sklenár
  • JUDr. Peter Zoľák
 • Publications & articles
 • Career
 • Contacts

Seite map