E-mail

JUDr. Martin Timcsak: timcsak@timcsak.sk, martin.timcsak@mstpartners.sk

Mgr. Martina Mundierova: martina.mundierova@mstpartners.sk

Mgr.Rastslav Skovajsa: rastislav.skovajsa@mstpartners.sk

JUDr. Katarina Babiakova: katarina.babiakova@mstpartners.sk

JUDr. Lucia Zakova: lucia.zakova@mstpartners.sk

JUDr. Andrej Lalinsky: andrej.lalinsky@mstpartners.sk

JUDr. Stanislava Svecova: stanislava.svecova@mstpartners.sk,

JUDr. Ivan Biacovsky: ivan.biacovsky@mstpartners.sk,

JUDr. Jana Bajtosova: jana.bajtosova@mstpartners.sk,

Mgr. Vojtech Bodi: vojtech.bodi@mstpartners.sk

JUDr. Michal Sklenar: sklenar@timcsak.sk

JUDr. Peter Zolak: zolak.peter@gmail.com

Advokátski koncipienti

JUDr. Jana Bajtošová

Právna prax:

2010 - súčasnosť MUNDIEROVÁ & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, Bratislava, advokátsky koncipient
2008 - 2010 Advokátska kancelária VALKO & PARTNERS, Bratislava, právny asistent

vzdelanie: 2011 - 2012 Paneurópska vysoká škola, Bratislava (rigorózna skúška)
2005 - 2010 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (magisterské štúdium)
jazyky: anglický jazyk (plynulo, vrátane právnej terminológie)
oblasti pôsobenia: občianske právo, obchodné právo, súťažné právo, autorské právo a právo ochranných známok, právo obchodných spoločností, zmluvné právo, pracovné právo, rodinné právo

JUDr. Ivan Biacovský

Právna prax:

2010 - súčasnosť MUNDIEROVÁ & PARTNERS, s.r.o., advokátska kancelária, Bratislava, advokátsky koncipient
2009 - 2010 Advokátska kancelária VALKO & PARTNERS, Bratislava, advokátsky koncipient
2007 - 2009 Mgr. Kamil Líška, Súdny exekútor, Bratislava, právny asistent

vzdelanie: 2009 - 2010 Paneurópska vysoká škola, Bratislava (rigorózna skúška)
2004 - 2009 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, (magisterské štúdium)
jazyky: anglický jazyk (plynule, vrátane právnej terminológie)
nemecký jazyk (začiatočník)
oblasti pôsobenia: občianske právo, obchodné právo, právo obchodných spoločností, zmluvné právo, pracovné právo, právo nehnuteľností, exekučné právo, správne právo

Mgr.Vojtech Bodi