JUDr. Martin Timcsák - Partner

JUDr. Martin Timcsák

nar. 1976, zapísaný v SAK od r.2004

číslo zápisu v zozname advokátov SAK: 3922

Členstvo v profesijných organizáciách: Slovenská advokátska komora (2004 – súčasnosť)
pracovné skúsenosti: 2004 - súčasnosť – advokát v advokátskej kancelárii VALKO & PARTNERS
2000 - 2004 – advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii VALKO & PARTNERS
vzdelanie: 2002 Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rigorózna skúška)
1995-2000 Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (magisterské štúdium)
jazyky: anglický jazyk (stredne pokročilý)
nemecký jazyk (začiatočník)
oblasti práva: obchodné právo, občianske právo, verejné obstarávanie, ústavné právo, konkurz a reštrukturalizácia, privatizácia, práva k ochranným známkam, právo hospodárskej súťaže,nekalá súťaž, rodinné právo, správne právo, pracovné právo

Mgr. Rastislav Skovajsa - Partner

Členstvo v profesijných organizáciách: Slovenská advokátska komora (2006 – súčasnosť)

Pracovné skúsenosti:

2011- súčasnosť advokát – partner
2006 – 2010 advokát v advokátskej kancelárii VALKO & PARTNERS
1995 – 2001 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (magisterské štúdium)
1997 – 2001 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, katedra politológie

jazyky: anglický jazyk (plynule, vrátane právnej terminológie) nemecky (začiatočník)
oblasti pôsobenia: obchodné právo, občianske právo, zmluvné právo, konkurzné právo, právo nekalej súťaže, procesné právo

Mgr. Martina Mundierová – Partner

Členstvo v profesijných organizáciách: Slovenská advokátska komora (2006 – súčasnosť)

Pracovné skúsenosti:

2011 – súčasnosť advokát - partner
2006 – 2010 Advokátska kancelária VALKO & PARTNERS, Bratislava, advokát
2002 – 2005 Advokátska kancelária VALKO & PARTNERS, Bratislava, advokátsky koncipient
2001 – 2002 Advokátska kancelária Jankech & Kanka, Bratislava, advokátsky koncipient
2000 – 2001 APS Konzorcium European Law & Policy Advisory Group, GbR (ELPA - Group), Bratislava, právnik
1999 – 2001 Advokátska kancelária Jankech & Kanka, Bratislava, právny asistent
1998 – 1999 Advokátska kancelária JUDr. Ireny Dúbravčíkovej, Bratislava, právny asistent

vzdelanie: 1996 – 2001 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (magisterské štúdium)
oblasti pôsobenia: Obchodné právo (korporátne právo, záväzkové právo, nekalá súťaž), Právo duševného vlastníctva (Autorské právo, Softvérové právo a IT, patenty, ochranné známky, obchodné meno, obchodné tajomstvo), Občianske právo (právo nehnuteľností, ochrana osobnosti, záväzkové právo), Mediálne právo, Bankové a finančné právo, Pracovné právo, Správne právo, Konkurzné právo, Sporová agenda, Energetika, Poisťovníctvo a zdravotné poistenie, Verejné obstarávanie, Ochrana investícií, Letecké právo

JUDr. Katarína Babiaková, - spolupracujúci advokát

Členstvo v profesijných organizáciách: Slovenská advokátska komora (2009 – súčasnosť)

Pracovné skúsenosti:

2011- súčasnosť – spolupracujúci advokát
2009 - 2010 Advokátska kancelária VALKO & PARTNERS, Bratislava, advokát
2006 - 2009 Advokátska kancelária VALKO & PARTNERS, Bratislava, advokátsky koncipient
2004 - 2006 Európsky súd pre ľudské práva, Štrasburg, Francúzsko, právnik
2003 Advokátska kancelária VALKO & PARTNERS, Bratislava, advokátsky koncipient
2002 - 2003 Advokátska kancelária JUDr. Bohumíra Bláhu, Bratislava, advokátsky koncipient
2001 - 2003 Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava asistent poslanca
1999 - 2000 Nadácia InfoRoma, Bratislava
2000 právny asistent UNHCR, Styčný úrad pre Slovinsko, Ljubljana, Slovinsko, stážista

vzdelanie: 1996 – 2001 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (magisterské štúdium)
jazyky: anglický jazyk (plynule, vrátane právnej terminológie)
nemecký jazyk (stredne pokročilý)
francúzsky jazyk (stredne pokročilý)
oblasti pôsobenia: obchodné právo, občianske právo, ľudské práva, ústavné právo, právo nehnuteľností, právne právo, európske právo, azylové právo

JUDr. Andrej Lalinský – spolupracujúci advokát

Členstvo v profesijných organizáciách: Slovenská advokátska komora (2012 – súčasnosť)

Pracovné skúsenosti:

2012 –súčasnosť – spolupracujúci advokát
2010 - 2011 MUNDIEROVÁ & PARTNERS, s.r.o., Advokátska kancelária, Bratislava, advokátsky koncipient
2009 - 2010 Advokátska kancelária VALKO & PARTNERS, Bratislava, advokátsky koncipient
2007 - 2009 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava právnik
2006 - 2007 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, Žilina, právny asistent
2005 - 2006 JUDr. Alena Majerčiaková, Notársky úrad, Žilina, právny asistent

vzdelanie: 2008 Právnická fakulta Janka Jesenského v Sládkovičove, (rigorózna skúška)
2002 - 2007 Trnavská univerzita v Trnave, (magisterské štúdium)
jazyky: anglický jazyk (stredne pokročilý, vrátane právnej terminológie)
francúzsky jazyk (začiatočník)
oblasti pôsobenia: oblasti pôsobnosti: obchodné právo , občianske právo ,právo nehnuteľností , zmluvné právo ,pracovné právo, železničné právo, trestné právo,ochrana osobnosti a dobrej povesti právnickej osoby

JUDr. Michal Sklenár – spolupracujúci advokát

Členstvo v profesijných organizáciách: Slovenská advokátska komora (2012 – súčasnosť)

Pracovné skúsenosti:

2012 –súčasnosť – spolupracujúci advokát
Október 2009 – November 2012 Advokátska kancelária JUDr. Martin Timcsák, advokát, s.r.o., pozícia: advokátsky koncipient

vzdelanie: 2002 Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rigorózna skúška)
2003 - 2008 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (magisterské štúdium, denná forma)
jazyky: anglicky (stredne pokročilý)
nemecky (plynule)
oblasti pôsobenia: obchodné právo, občianske právo, právo obchodných spoločností, pracovné právo, správne právo, zmluvné právo, právo nehnuteľností, inžiniering

JUDr. Stanislava Švecová – spolupracujúci advokát

Členstvo v profesijných organizáciách: Slovenská advokátska komora (2012 – súčasnosť)

Pracovné skúsenosti:

2012 –súčasnosť – spolupracujúci advokát
2010 - 2011 MUNDIEROVÁ & PARTNERS, s.r.o., advokátska kancelária, Bratislava, advokátsky koncipient
2009 - 2010 advokátska kancelária VALKO & PARTNERS, Bratislava, advokátsky koncipient
2008 - 2009 Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Bratislava Hlavný štátny radca
2006 - 2008 advokátska kancelária VALKO & PARTNERS, Bratislava, právny asistent

vzdelanie: 2010 Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola v Sládkovičove, (rigorózna skúška)
2003 - 2008 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, (magisterské štúdium)
jazyky: anglický jazyk (plynule, vrátane právnej terminológie)
nemecký jazyk (stredne pokročilý)
oblasti pôsobenia: obchodné právo ,občianske právo ,zmluvné právo ,rodinné právo , právo nehnuteľností ,súťažné právo ,pracovné právo

JUDr. Lucia Žáková

Členstvo v profesijných organizáciách: Slovenská advokátska komora (2011 – súčasnosť)

Pracovné skúsenosti:

2012 –súčasnosť – spolupracujúci advokát
2007 - 2010 – advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii VALKO & PARTNERS
2005 - 2007 – právny asistent v Advokátskej kancelárii VALKO & PARTNERS

vzdelanie: 2010 – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rigorózna skúška)
2002 – 2007 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (magisterské štúdium)
jazyky: anglický jazyk (plynulo, vrátane právnej terminológie)
nemecký jazyk (plynulo)
francúzsky jazyk (mierne pokročilá)
oblasti pôsobenia: obchodné právo, občianske právo, právo obchodných spoločností, zmluvné právo, pracovné právo, správne právo, právo v oblasti nehnuteľností

JUDr. Peter Zoľák

2011 –súčasnosť – spolupracujúci advokát
September 2007 – 2011 Advokátska kancelária JUDr. Martin Timcsák, advokát, s.r.o. pozícia: advokátsky koncipient