Profil kancelárie

Pre všetkých mandantov sme činní v oblasti hospodárskeho a súkromného práva.

Pre súkromné osoby poskytujeme – poradenstvo vo všetkých civilných a obchodných otázkach/problémoch.

Podnikateľom ponúkame kompletné poradenstvo vo všetkých hospodársko-právnych oblastiach.

Našim cieľom je našim mandantom poradiť rýchlo, komplexne a cenovo prístupne.

Štruktúra našej kancelárie umožňuje, aby sme riešili aj komplexné požiadavky.

Individuálny, osobný kontakt a prístup k mandantovi je pomocou našich právnikov a koncipientov plne zabezpečený.

Právnická kancelária sa nachádza na ulici: Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava.
Pobočka právnickej kancelárie sa nachádza na ulici: Štúrova 6, 811 02 Bratislava.

Naše služby

  • Korporátne služby
  • Príprava zmlúv a žalôb
  • Revízia právnych dokumentov
  • Zastupovanie v konaní pred súdmi (vrátane Ústavného súdu) a inymi orgánmi verejnej moci
  • Vypracovanie právnych analýz
  • Zastupovanie v konkurze a reštrukturalizácií
  • Ochrana osobnosti
  • Inžiniering
  • Vymáhanie pohľadávok
  • Riešenie dedičských sporov